english l'italiano makedonski
slovensko shqipë
URBANA ANTROPOLOGIJASpletni administrator:
Benjamin Bezek

Zadnja sprememba:
14. januar 2002

Uvod-Struktura
Osnovna literatura o etnologiji in metodah dela v stroki.
Etnologija Balkana
Seznam razpoložljive literature o Srbiji in Srbih, ki jo je sestavil asistent Peter Simonič.
Kultura islama
Literatura o religiji, filozofiji, mistiki in umetnosti islama.
Urbana antropologija
Literatura o Novi in Stari Gorici, Goriški, Štanjelu in Vipavskem križu.
Zgodovina etnoloških in
antropoloških teorij
Izbor študijske literature za izpit iz Zgodovine etnoloških in antropoloških teorij.
  GORICA IN GORIŠKA

 • MARUŠIČ, Branko: Skozi preteklost Goriške. Nova Gorica, 2001.
 • MARUŠIČ, Branko: Primorski čas pretekli. Koper, 1985.
 • PERAT, Marica: Goriški sprehodi. Gorica, 1985.
 • BRECELJ, Marjan: Slovenci ob Soči med Brdi in Jadranom. Celje, 1983.
 • BRATUŽ, Lojzka: Gorica v slovenski književnosti. Izbor proze in poezije. Gorica, 1996.
 • STELE, France: Umetnost v Primorju. Ljubljana, 1960.
 • Umetnost 20. stoletja na Goriškem in v Posočju. Gorica, 2000.
 • POZZETTO, Marco: Max Fabiani - vizije prostora. Kranj, 1997.
 • Slovensko Primorje in Istra. Beograd, 1953.
 • MELIK, Anton: Slovensko Primorje. Ljubljana, 1960.
 • KACIN WOHINZ, M. in PIRJEVEC, J.: Zgodovina Slovencev v Italiji 1866-2000. Ljubljana, 2000.
 • RUTAR, Simon: Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Faksimile s spremno besedo. Nova Gorica, 1997.
 • RUTAR, Simon: Zgodovinske črtice iz poknežene grofije goriško-gradiščanske. Faksimile s spremno besedo. Ljubljana, 2000.
 • BEDNARIK, R.: Goriška in tržaška pokrajina v besedi in podobi. Gorica, 1932.


  NOVA GORICA IN GORIŠKA
 • Goriški zbornik 1947-1957. Nova Gorica 1957, str. 9 - 71, 128 - 135, 141 - 269.
 • Nova Gorica - urbanistični program. Študija je izdelana po naročilu ObLO Nova Gorica v Projektnem ateljeju leta 1957. Pri njem so pod vodstvom Igorja Vrišerja sodelovali: F. Adamič, A. Briški, S, Jelenc, A. kersnik, E. Majer, S. Mrzlikar, M. Puh, E. Smole in I. Vrišer.
 • VRIŠER, Igor: Nastanek in razvoj Nove Gorice. Geografski vestnik 31/1959, str. 45 - 78.
 • Goriški zbornik 1948-1968. Ljubljana, 1968.
 • Občina Nova Gorica 1947-1977. Nova Gorica, 1977.
 • Nova Gorica v prstoru in času. Nova Gorica, 1979.
 • Zaključki sociološke raziskave o razvoju Nove Gorice. Nova Gorica, 1981.
 • MLINAR, Zdravko: Prostorska organizacija in razvojne težnje v mestu Nova Gorica. Ljubljana, 1981.
 • MLINAR, Zdravko: Humanizacija mesta. Sociološke razsežnosti urbanizma in samoupravljanja v Novi Gorici. Maribor, 1983.
 • MARUŠIČ, Branko: Nova Gorica. Motovun, 1988.
 • ROSA, Jurij in URŠIČ, Ivanka: Na Solkanskem polju je raslo mesto. Nova Gorica, 1998.
 • MIKLAVČIČ BREZIGAR, Inga: Nova Gorica. Vodnik po mestu. Ljubljana, 1998.
 • RAVNIKAR, Edvard: Nova Gorica po 35 letih. AB - arhitektov bilten, Ljubljana 1983, 68/69, str. 43 - 46.
 • TORKAR, Vinko: Racionalizacija urbane strukture Nove Gorice z arhitekturo mesta. AB - arhitektov bilten, Ljubljana 1988, 97/98, str. 3 - 28.
 • Urbani izziv, Ljubljana 1990, št. 14, str. 45 -62.
 • ZOLTAN, Jan (urednik): Nova Gorica - Gorica. Izzivi in možnosti sobivanja. Nova Gorica, 1997.


  ŠTANJEL
 • SMOLE, Emil: Štanjel - monumentalna kraška naselbina. Goriška srečanja, št. 2, leto 1, Nova Gorica 1966, str. 28 - 36.
 • ŠTUPAR ŠUMI, Nataša: Štanjel - program za obnovo in oživitev. Varstvo spomenikov XV, Ljubljana 1970, str. 69 - 94.
 • ŠTUPAR ŠUMI, Nataša: Obnova štanjelske arhitekture. Varstvo spomenikov XVII-XIX, Ljubljana 1975, str. 57 - 68.
 • ŠVAGELJ, Jožef: Štanjel. Umetnostno zgodovinski oris. Tomaj, 1974.
 • KODRIČ, Rudi, SMOLE, Emil in ŠUMI, Nataša: Štanjel. Sežana, 1977.
 • ŠVAGELJ, Jožef: Sprehodi po Štanjelu. Štanjel, 1980.
 • ŠTUPAR ŠUMI, Nataša: Štanjel in grad Štanjel. Maribor, 1987.
 • Štanjel - vrt ob vili Ferrari. Zbornik Zgodovinski parki in vrtovi v Sloveniji, Ljubljana 1995, str. 35.
 • BUDJA, Blaž: Štanjel. Fabianijevo sporočilo. Ljubljana, 1998.
 • Posvet o prenovi Štanjela. Revija Kras, št. 38 - 39, 2000.
 • POZZETTO, Marco: Max Fabiani - vizije prostora. Kranj, 1997.


  VIPAVSKI KRIŽ
 • RUTAR, Simon: Sv. Križ vipavski. Ponatis iz Izvestij muzejskega društva za Kranjsko (LJubljana 1892). Ajdovščina, 2001.
 • MEDVEŠČE, Petra: Opis Sv. Križa. Gorica, 1904.
 • SMOLE, Emil: Vipavski Križ. Goriška srečanja, št. 1, leto 1, Nova Gorica 1966, str. 37 - 45.
 • KOLOINI, Borut: Križ je bu enkrat mejstu. Vipavski Križ (samozaložba), 1992.
 • KRALJ, Franc: Kapucinski samostan s cerkvijo v Vipavskem Križu. Ljubljana, 1993.
 • RUSTJA, Rudi: Kriške korenine. Male Žablje, 1994.
 • KOVAČ, Mirko: Sveti Križ - Vipavski Križ. Ljubljana, 2000.
 • ŽAN, Marica, RAVNIKAR, Vojteh in KUČAN, Ana: Vipavski Križ. Arhitekturna delavnica 1999. Ajdovščina, 2000.
 • PLESNIČAR, Pavel: Ajdovščina - pogled v njeno preteklost. Nova Gorica, 1998.Etno je fletno je naslov samostojnega projekta, s katerim želim etnologijo približati ljudem!
Nastal je na lastno pobudo in je popolnoma samostojno delo. Zanj v celoti odgovarja spletni administrator in avtor Benjamin Bezek.
Strani so nekomercialne in res samo za dobro družbe. Vsakršne pripombe, pobude, pohvale ali morebitno sodelovanje je nadvse dobrodošlo.